Ώρες Λειτουργίας

Στο σχολείο μας λειτουργούν απογευματινά τμήμα από Τρίτη έως και Παρασκευή καθώς και πρωινά τμήματα το Σάββατο.

Τρίτη – Πέμπτη 15.00 – 18.00

Παρασκευή        14.00 – 18.00

Σάββατο             09.00 – 13.00